ЗА НАС

Проектантско бюро „Жоржос” ООД е създадено от д-р. инж. Емад Жоржос Абдулахад , през 1992 г. От създаването си до сега предмет на дейността на бюрото е комплексно проектиране на сгради и съоръжения , изработване на експертизи , консултации , изработване на градоустройствени планове , интериори и рекострукции на съществуващи сгради.
В проектантското бюро се проектират жилищни сгради , хотели , административни сгради , търговски комплекси , промишлени сгради , транспортни и хидро съоръжения и взема участие в български и международни проекти. Екипът на „Жоржос” ООД участва в практична, научна и експериментална дейност в областта на:
 • Статично и динамично изследване на сгради и съоръжения под действие на земтръс и вятър;
 • Напрегнато състояние на стоманобетонни елементи усилени с композитни материали – фиброусилващи полимери (FRP);
 • Изследване на напрегнато и деформирано състояние на всякакви видове стоманобетонни елементи;
 • Изследване на напрегнато и деформирано състояние на зидани конструкции;
 • Изследване на напрегнато състояние на предварително напрегнати елементи;
 • Експериментални изследвания на тънкостенни черупки и мост от стъклопластик;
 • Изследване на носещи стоманобетонни елементи достигнали гранично състояние , усилени с композитни материали – фиброусилващи полимери (FRP);
 • Участие в научно-приложна разработка:“Управление на инвестиционни строителни проекти, финансирани от Републиканския бюджет” с ръководител на задачата Директора на Дирекция “Управление на средствата от ЕС”, отдел “Стратегически инвестиции” към Министерството на финансите;
 • Оценяване на големи инвестиционни проекти за изграждането на жилищни, административни и търговски центрове, инвестирани от чужди инвеститори; оценка на инвестиционни проекти, касаещи недвижимата собственост на големи кампании;
 • Обследване и изпитване на съществуващи конструкции;
 • Обследване на конструкции претърпели пожарно въздействие и определяне на остатъчната носимоспособност на стоманобетонните елементи.

ЕКИП

КОНТАКТИ

M+359 897 893 660
@georgosing@gmail.com
Aгр. София 1000, ж.к. Лозенец
ул. Добри Войников 17, ет.1, ап.1